foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Opis štetočine: Tokom godine štetočina ima 7 - 9 generacija. Izuzetno je sitan štetni insekt dužine 0,05 mm. Ženka je ovalna, crvene boje, dok je mužjak narandžaste nijanse. Prezimljava na mladarima, u stadijumu jaja koja su crvenkaste nijanse, iz kojih izlazi larva polovinom aprila. Piljenje traje 2-3 nedelje. Larve se hrane lišćem.

Opširnije: Crveni voćni pauk - Panonychus ulmi

Opis štetočine: Ženka velikog mrazovca je bez krila, bledo-žutog tela, zdepasta, telo i prednja krila mužjaka su mrko-žute nijanse. Gusenica je mrka sa dve tamne pruge na gornjem delu tela, dok je sa strane po jedna žuta linija.

Ženka malog mrazovca je sa sivo-mrkim krilima, dok su zadnja krila svetlija. Gusenica je zelenkasto-žuta, sa jednom crnom linijom na gornjem delu tela, a sa bočne strane poseduje tri linije.

Razviće velikog i malog mrazovca je slično i obično se javljaju zajedno. Štetočina prezimljava u stadijumu jajeta. Ženka položi 200-300 jaja pojedinačno ili su jaja rasuta u pukotinama na vršnim granama. Gusenice se pile u aprilu, napadaju pupoljke u bubrenju, cvetove i listove. Tokom juna napuštaju biljku i spuštaju se u zemljište na dubinu do 20-25 cm i tu ostaju celo leto, oktobra i novembra pojavljuju se leptiri.

Opširnije: Veliki mrazovac – Hibernia defoliaria  Mali mrazovac – Operophthera brummata

Opis štetočine: Štetočina naseljava krušku, ima 4-5 generacija godišnje. Imago je dugačak 2.2-2,9 mm, Zimska forma je tamno-smedja sa nekoliko crnih i narandžastih pega. Letnja forma je svetlo-smedja sa nekoliko tamnih i narandžastih pega. Jaje je svetlo-žute do narandžaste boje, dužine oko 0,3 mm, s donje strane ima peteljku, a sa uže nosi tanku vlas. Postoje 5 razvojnih stadijuma larve. One su spoljoštenog tela, svetlo-žute nijanse sa više tamnih pega na dorzalnoj strani i crvenim očima. Poslednja dva stadijuma su zelenkasto-smedje boje, telo je zaobljenije sa izrazitim nastavcima krila.Prezimljava imago u pukotinama kore stabla i grana kruške. Pojavljuje se rano u proleće, krajem marta čim se 2-3 dana temperatura ustali i dostigne 10 °C. Pari se i polaže jaja i do 450 bledo žute boje, u blizini pupoljka, oko pupoljaka ili duž nerva lista.

Opširnije: Kruškina buva – Psylla piri

Opis štetočine: Odrasla forma je leptir tamno-plave boje. U rasponu krila veličina leptira je od 17-22 mm. Gusenica je svetlo-žute nijanse, dužine 4,8-10,8 mm. Nakon kopulacije ženka polaže jaja na pukotine kore, rane i dr. Gusenica živi ispod kore grana i debla u kambijalnom sloju, kada dolazi do pojave rana. Dešava se da je više gusenica u tim ranama, pri čemu dolazi do proširenja oštećenja.

Opširnije: Jabukin staklokrilac – Synanthedon myopaeformis

Opis štetočine: Štetočina je monofag, napada samo jabuku, ima jednu generaciju godišnje. Leptiri su dugi 7-9 mm, sa rasponom krila 19-20 mm. Prednja krila su bela, posuta crnim tačkicama, dok su zadnja krila siva. Imaga se pojavljuju krajem juna, na vrhovima grana polažu jaja u legla od 20-60 komada. U tim leglima larve i prezimljavaju.

Opširnije: Moljac jabuke – Hyponomeuta malinellus

Opis štetočine: U našim uslovima jabuka je jedini domaćin krvoj vaši. Štetočina ima 10-12 generacija, a pojavljuje se u skupinama u prizemnom delu voćke, na granama ili stablu. Beskrilna ženka je kestenjaste boje, dugačka oko 2 mm, na vrhu abdomena postoje dugačka voštana vlakna. Krilata ženka je, takođe, kestenjaste nijanse, prednja krila su prozračna, mestimično tamnija. Dužina tela je 1,6-2,2 mm. Kolonije krvave vaši prekrivene su belom, gustom, voštanom prevlakom, a ispod se nalaze sivo-crne vaši. Ako se vaši zgnječe primećuje se crvena boja po kojoj je štetočina dobila naziv.

Opširnije: Krvava vaš –Eriosoma lanigerum

Potkategorije

Pretraži tekstove...

RizVN Login