foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Šta su to tripsi ?

To su sitni insekti 1-1.5 mm dužine sa tankim krilima i dugim resama  na njima. Povrtari ih često zovu "iglice". Lako se skrivaju medju lišćem ili laticama cvetova. Dobro lete ali vetar ih lako prenosi na veće daljine. Kao i većina sitnih inesekata, imaju veći broj generacija godišnje . Zavisno od biljaka kojima se hrane  ima više vrsta tripsa. Najpoznatiji je T.tabaci koji se hrani na duvanu, luku, pasulju, boraniji, paprici,cveću itd, Frankliniela intonsa na lucerki i povrću, T. gladioli, hrani se cvećem a posebno na gladiolama, Francinela fusca, Frankliniella occidentalis itd. 

Zašto su poseban problem na cveću ?

Na cveću nesme biti oštećenja a tripsi se uglavnom hrane cvetovima i listovima  ruža, gerbera, gladila  itd. Većina se hrani sa polenom ili koji je najkvaitetniji i energetski najbogati deo biljaka. Tripsi imaju usni aparat sa testericom kojom prodijaju kutiulu na listovima ili laticama cvetoa i sišu sokove iz ćelije. Posle sisanja u ispražnjeni  deo ćelije udje vazduh i dolazi do obezbojavanja  cvetova, Najmanji ubod znači da se cvetovi ne mogu prodati. 

Kako tripsi  žive i razvijaju se?

Odrasli tripsi lete. U većini radi se uglavnom o ženka  koje polažu jaja i bez mužjaka.  Mužjaci su retki. Ženke imaju testericu na legalici, raseca i ulaže  jaja u tkivo. Kada se u listu razvije larva, izlazi iz lista ili latice cveta i počinje ishranu sa polenom ili sokovima  cvetova i listova. Ima L1 i L2 (dva stupnja) i kada se razvije larva L2, pada na zemlju formira lutku odnosno predlutku .Ona je  je slična larvama  ali ima manja krila  penje se na  list odnosno cvet ali se ne hrani  Posle nekoliko dana formira se lutka iz koje izlaze pravi imago koji lete.. Kalifornijski trips se razvija za oko 3 nedelje.

Poznavanje biologije je bitan faktor za suzbijanje: Insekticidi koji se koriste mogu delovati na imaga odrasle i larve L1 i L2 a na jaja ne mogu niti na predlutku u  plitkom delu zemlje.

Kako se suzbija ?

Biologija predpostavlja da odvojena ali i istovremena prskanja:  Preko lista ili cvetova za suzbijanje  odraslih i larava i drugi tretman preko zemljišta zalivanjem za sprečavanje izletanja i obnavljanja populacije. Samo prskanjem se ne može suzbiti..

Najštetniji trips je zapadni ili Kalifornijski cvetni trips koji je do pre izvesnog vremena razvjajao  amo u zatvorenom prostoru ili plastenicima. Medjutim, sada se adaptirao i može da prezimi kod nas i hrani se nektarinama i breskvama. U Kaliforniji najčeše se pištoljima sa većom količinom vode spira sa voćaka, dok kod cveća ovo je kasno jer najmanja ishrana čini da cveće nije za prodaju..

Cveće se ne sme gajiti u istom prostoru sa povrćem. Ako nadjete oštećene obezbojavanja  i tripse  treba koristiti insekticide na bazi abamektina kao što je Amon 020 EW u količini 10 -15 ml/10 l vode ili Gestical 24 SC u količini 8-10 ml/10 l vode  Ovi preparati brzo deluju i već posle dan-dva teško je naći tripse na cvetovima ili listovima. Medjutim, tripsi lete pa se mora stalno kontrolisati njihovo prisustvo i češće prskati jer ne sme biti šteta. Prskanje izvesti češće ili svakih 5-7 dana.
Da bi se sprečilo formiranje predlutki i obnovila populacija odnosno ponovni dolazak na list predlutki, zemljište ispod cveća se prska sa Bifenicus EC  u količini  2 l/ha sa 400 l vode odnosno 50 ml/10 l vode.

Ako posle prskanja brojnost tripsa se ne smanji,  to znači da imate Kalifornijskog tripsa koji je veoma otporan na većinu insekticida. Za njegovo suzbijanje se koristi preparat Dicarzol SP u količini 10 ml/10 l vode .Ne koristiti veće količine od 15 ml/10 l vode. Istovremeno, treba koristiti Dicarzol za prskanje zemlje da se spreči čaurenje i izletanje imaga .Ako se radi o proizvodnji ruža, gerbera ili drugog cveća Dicarzol se dodaje zalivanjem. Kod cveća se ne odredjuju ostaci insekticida  pa nema ni karencu  i Dicarzol se moće koristiti više puta  pre seče cveća. Drugi preparat koji se može koristiti je Lasser ali u registrovanim količinama u EU 8-10 ml /10 l vode .

Za proizvodnju cveća, za razliku od nekih drugih  poljoprivrednih useva,  koriste se piretroidi kao regulatori rasta a posebno strobilurini zbog zelenog efekta. Smata se da Zato WG u količini   0.5  kg/ha (5  g/10 l vode)  obezbedjuje zeleni efekat na ružama, odnosno  dužinu stabla, broj latica ili obezbedjuje standarde gajenja ruža. Slično je kod proizvodnje gerbera i slično. 

Pretraži tekstove...

RizVN Login