foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Simptomi bolesti: Na listu se stvara brašnasta navlaka od konidija i konidiofora. Za razliku od drugih pepelnica, ova se češće javlja sa naličja lista pa se bolest slabije primećuje. Micelija prodire u unutrašnjost zaraženih organa i po tome se razlikuje od drugih pepelnica koje se razvijaju na njihovoj površini. Endofitna micelija izaziva nekrozu, sušenje lista i kasnije njegovo opadaje.

Opširnije: Pepelnica leske – Phyllactinia corylea  .

Simptomi bolesti: Bakterija može da inficira sve zeljaste delove biljke. Na lišću se obrazjuju pege koje su najpre bezbojne, kasnije postaju smedje, a nakon nekrotiranja tkiva crne. Oblik i veličina pega je različita, ali su mahom okruglaste ili uglaste Pri jačoj infekciji pege se spajaju i zahvataju čitavu lisnu površinu. Pege su slične i na peteljci lista i na mladarima, ali su nešto ulegnutije i uzdužno se spajaju.

Opširnije: Crna bakteriozna pegavost oraha   - Xanthomonas  juglandis   

Simptomi bolesti: Gljiva parazitira sve zeljaste delove oraha. Na listu se zapažaju pege  sa središtem sivkaste boje, nepravilnog oblika i veličine. Pege su nepravlno razbacane po površini lista. Na mladarima su pege ovalne ili okrugle uronjene u epidermalno tkivo.

Ciklus razvojaParazit prezimljava u opalom lišću u vidu peritecija koje sadrže askospore koje s proleća inficiraju mlade listove. Infekcija se može ostvariti i konidijama koje su formirane na miceliji koja se nalazi u tkivu mladara. Infekcija se ostvaruje kroz stome i lenticele, kao i oštećene delove lista, ploda i mladara u ćemu značajnu ulogu imaju insekti.

Opširnije: Lisna pegavost oraha   - Gnomonia juglandis  

Pretraži tekstove...

RizVN Login