foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Rđa maline – Phragmidium rubi-ideae

Simptomi bolesti: Parazit se javlja na svim nadzemnim delovima maline. Na naličju lišća se zapažaju  žućkasto-narandžaste pege u kojima su spermacije i ecidije. Često je cela površina liske prekrivena ecidijima, zbog čega se list suši i opada.

Ciklus razvoja: Parazit prezimljava teleutosporama ili micelijom na zaraženim izdancima S proleća dolazi do formiranja uredospora koje vrše zarazu. Prezimele teleutospore klijaju u bazidiposore, a one u spermacije a potom u ecidije sa ecidioporama.

Štetnost: Zbog prevremenog opadanja lišća loše je zdrvenjavanje izdanaka i oni su podložni lakšem izmrzavanju tokom zimskih meseci.

Suzbijanje:  Zaražene izdanke treba ukloniti iz malinjaka i obavezno spaliti. Potrebno je sakupiti i uništiti zaraženo lišće čime se smanjuje potencijal patogena za narednu vegetacionu sezonu. Preporučuju se preparati:  Folpan 50-WP (0,2 %), Captan 50-WP, Kaptan 48-SC, Venturin  (0,2– 0,3 %), Mankogal – 80, Dithane M-45,  Dithane M-70, (0,2 – 0,25 %) i dr.

Pretraži tekstove...

RizVN Login