foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Sušenje lastara maline i kupine – Didymella  applanata

Simptomi bolesti: Bolest se u našim uslovima javlja krajem juna, kada  započinje zaraza lišća jednogodišnjih izdanaka koja počinje od ivice liske i šri se prema glavnom nervu. Nekroza lišća izmedju nerava je u vidu slova “V”. Ređe se dešava infekcija lišća dvogodišnjih izdanaka. Kroz lisnu dršku zaraza se širi na noduse. Zaraženo lišće se prevremeno osuši. Na izdancima oko pazušnih listova i duž internodija se javljaju kestenjaste pege, koje se spajaju usled čega biva zahvaćen veći deo izdanka. Tokom zime dolazi do izbeljavanja izdanaka, a u njima se uočavaju sitne, male pseudotecije i kasnije piknidi. Tokom proleća i leta, u okviru pega dolazi do nekroze, pucanja i odvajanja kore. Parazit oštećuje samo primarnu koru, dok sudovno tkivo izdanka ostaje zeleno. Gljiva u pupoljke retko prodire.

Ciklus razvoja: Parazit tokom zime prezimljava u vidu micelije, pseudotecija i piknida na obolelim lastarima. Kada je vreme vlašno stvaraju se askospore i konidije koje vrše zarazu lišća jednogodišnjih izdanaka. Patogen iz lista, kroz peteljku zahvata  koru lastara oko pupoljka. Usled zaraze ćelije uginjavaju i formiraju se kestenjaste pege. Piknospore se formiraju od juna  do kraja jula. Početkom avgusta lastari dozrevaju i manje su osetljivi na zarazu kada dolazi do zaražavanja lišća

Štetnost: Patogen pričinjava velike ekonomske štete na malini i kupini, dolazi do smanjenja porasta izdanaka, oštećenja lišća i pupoljaka, izdanci su osetljiviji na niske temperature i lakše dolazi do izmrzavanja. Na obolelim izdancima pupoljci ne kreću.

Suzbijanje:  Odmah nakon berbe poželjno je ukloniti dvogodišnje izdanke koji su radjali. Ne treba praktikovati da se ova mera orezivanja sprovodi na proleće.Treba redovno uklanjati korove, i orezivanjem smanjiti bujnost biljaka. Od hemijskih preparata  nakon brebe i od početka kretanja vegetacije preporučuje se primena preparata na bazi bakra Cuprozin 35-WP (0,35 %),  Blauvit tečni  (0,3-0,4 % tretiranjem tokom faze intenzivnog porasta izbojaka do početka cvetanja rodnih grana), a tokom faze intenzivnog porasta fungicid Quadris (0,075 %  preventivnim tretiranjem, od faze kada su lastari visine oko 60 cm  (od kraja maja meseca) .

Pretraži tekstove...

RizVN Login