foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Simptomi bolesti:Parazit izaziva dvojake simptome na obolelih voćkama. Prvi tip simptoma  jeste brzo propadanje voćaka, sudovi floema su potpuno nefunkcionalni, dolazi do brzog uvenuća lišća i ploda i sušenja stabla za nekoliko nedelja.Drugi tip simptomaje sporo propadanje voćaka, vršni rast grana je usporen ili ga uopšte nema, lišće je malobrojno, sitno, povijeno na gore, crveno i opada prevremeno. Dolazi do pojave skraćenja internodija, glavni koren je neoštećen, korenove dlačice su atrofirale.

Suzbijanje: Preporučuju se preventivne mere zaštite - fitosanitarna kontrola prilikom uvoza sadnog materijala (karantin), proizvodnja  sadnog materijala bez prisustva fitoplazmi, prostorna izolacija prilikom podizanja dugogodišnjih zasada, primena insekticida u cilju suzbijanja insekata - vektora fitoplazme  sprečavanje prometa zaraženog sadnog materijala

Pretraži tekstove...

RizVN Login