foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Simptomi bolesti:  Parazit izaziva sitne, nepravilne pege na listu kruške i dunje. Pege su najpre mrke nijanse, a kasnije postaju sivo-bele sa mrko-ljubičastim obodom.  U centru pege formiraju se crni piknidi. Na listu može doći do pojave velikog broja pega koje se spajaju formirajući pri tom velike nekrotične površine. Jača pojava bolesti može prouzrokovati velike štete u rasadničarskoj proizvodnji, jer može izazvati  prevremeno opadanje lišća.

Ciklus razvoja: Parazit prezimljava u opalom lišću tokom zime. S proleća se formiraju peritecije, u kojima su askusi sa askosporama. Tokom aprila meseca iz askusa izlaze askospore i vrše primarnu infekciju lišća kruške. U okviru pega pojavljuju se piknidi sa piknosporama koje tokom vegetacije stvaraju sekundarne infekcije. Kada ima kiše prilikom rasejavanja piknida infekcije su mnogo jače.

Mycosphaerella sentina

Štetnost; Kada se na sadnicama kruške pojavi ovaj patogen može doći do prevremenog opadanja lisne mase, što utiče na smanjenu vitalnost vočaka,  kržljavost, kao i njihovo sušenje.

Suzbijanje: Preporučuje se preventivno tretiranje od primarnih infekcija. Preparati koji se primenjuju u cilju suzbijanja parazita prouzrokovača čađave krastavosti kruške uspešno suzbijaju i lisnu pegavost kruške: Bakarni oksihlorid -50, Bakrocid S-50, Kupragrin  (0,75 %,Captan 50 - WP, Kaptan 48-SC, Merpan 50-WP Venturin (0,2 – 0,3 %), Antracol WP-70 (0,2 %), Dithane M-45,  Bevesan 45-M, Mankogal – 80 (0,2 – 0,25 %), Delan SC-75 (0,05 %), Polyram DF (0,2 %), Score 250-EC, Hemokonazol 250-EC  (0,013 %)  i dr.

Pretraži tekstove...

RizVN Login