foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Simptomi bolesti: Na lišću se javljaju tipični simptomi, ali patogen parazitira i lisne i cvetne peteljke, cvetove, stolone. Na listovima srednje starosti dolazi do pojave okruglasto sivih pega sa crvenim oreolom. Kasnije se ove pege uvećavaju kada centar pege postaje mrk, potom sivkast i na kraju svetao. Pege su uočljive i sa lica i naličja lista. Kada je više takvih pega na listu  može doći do njihovog spajanja i sušenja cele liske. Na mladom i najstarijem  lišću infekcije su slabije. Pege na peteljkama, stolonama i čašici su slične kao na lišću.

Mycosphaerella fragariae   ljubicastalisna pegavost jagode

 Ciklus razvoja: S proleća se formira obilje konidija koje se raznose kišnim kapima, tako da obilna kiša može izazvati jaču pojavu bolesti. U pegama se konidije formiraju u izobilju u drugom delu proleća i početkom leta mahom na gornjoj strani lista koje leži na zemlji. Sklerocije se formiraju na izumrlom lišću tokom zime. Askosopre iz peritecija se raznose vetrom, a bitne su za nastajanje heterogenih sojeva patogena.

Štetnost: Zbog sušenja i propadanja lišća smanjuje se kvalitet živića za razmnožavanje. Uvodjenjem u proizvodnju otpornih sorti na Mycosphaerella fragariae pegavost je postala manji problem u jagodnjacima.

Suzbijanje: Za sadnju treba koristiti zdrave živiće, sadnju vršiti na lako ratresitom zemljištu, izbegavati vlažna i zbijena zemljišta. Nakon završetka vegetcije jagode poželjno je pokositi jagodu, lišće  treba izneti iz jagodnjaka i spaliti ga. Preporučuje se sadnja otpornh sorti jagode na Mycosphaerella fragariae. Hemijska zaštita se sprovodi 1-3 puta. Odmah nakon kretanja vegetacije, pred cvetanje, zatim posle cvetanja i nakon berbe treba izvršiti hemijske tretmane nekim od preparata: Dithane M-45 (0,2 %), Rubigan (0,025 %), Topas 100 EC (0,03 %), Captan WP-50, Kaptan 48-SC (0,2-0,3 %) i dr. 

Pretraži tekstove...

RizVN Login