foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Simptomi bolesti: Patogen  parazitira sve zeljaste delove biljaka. Na obolelim biljkama dolazi do pojave prljavo bele, brašnaste micelijske prevlake.  Bolest se najčešće javlja na mladom lišću, koje se uvija, vrlo često suši i opada. Oboleli lastari  su nerazvijeni, deformisani I prekriveni beličastom micelijskom navlakom parazita.

Ciklus razvoja: Parazit se tokom zime održava u obliku micelije u zaraženim pupoljcima.  Iz obolelih pupoljaka razvijaju se mladari sa sistemičnom zarazom. Na obolelim mladarima dolazi do sporulacije  parazita i formiranja konidija - oidija, koje dalje šire zarazu. Za klijanje spora kiša nije potrebna, a na visokim temperaturama prestaje njihov razvoj. Jače kiše spiraju konidije s lišća i na taj način  smanjuje se infekcioni potencijal.

Štetnost:  Ukoliko se bolest pojavi u rasadnicima u proizvodnji sadnog materijala štete mogu biti velike, jer dolazi do prevremenog opadanja lišća, što ima za posledicu nedovoljno zdrvenjavanje lastara, koji  lako izmrzavaju tokom zime.

Suzbijanje: Primenjujući mehaničke mere zaštite treba ukloniti sve zaražene mladare i obavezno ih spaliti.  Rano s proleća potrebno je obaviti tretiranje kako bi se sprečila primarna zaraza. Od preparata mogu se primeniti:  Kvašljivi sumpor, Kolosul, Webesan (0,5-0,6 %), Karathane –EC (0,04-0,05 %) i dr.

Pretraži tekstove...

RizVN Login