foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Na obolelim biljkama dolazi do blagog šarenila koje postaje sve izraženije razvojem bolesti. Biljke dobijaju končast, nitav izgled, biljke zaostaju u porastu, kržljave su, a kolenca zbijena. Dolazi do nekroze duž nerava, crtičastih nekrotičnih pega duž stabla i plodova. Ponekada se javlja i izumiranje lastara. Oboleli plodovi mogu biti sitni, čvrsti i slabog kvaliteta.

Suzbijanje:

  • Primena preventivnih mera je obavezna,
  • Primeniti plodored i plodosmenu, najbolje je gajiti paradajz iza kukuruza i strnih žita,
  • Izbegavati površine pored višegodišnjih leguminoza (lucerke i deteline),
  • Dezinfekcija zemljišta za proizvodnju rasada,
  • Uklanjanje biljnih ostataka i njihovo spaljivanje,
  • Suzbijanje korovskih biljaka koji su domaćini virusu, a nalaze se u blizini gajenih biljaka,
  • Redovno suzbijanje vašiju koji su vektori virusa.

Pretraži tekstove...

RizVN Login