foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Kakvi če se simptomi javiti na biljkama paradajza zavisi od virulentnosti virusa, vremenskih prilika, sorte paradajza i starosti biljaka.

Na mladim biljkama nastaje mozaik na listovima, listovi postaju duži i šiljasti. Na starijim listovima paradajza pojavljuje se mozaik bez deformacije listova. Promene su izraženije tokom leta kada je povišena temperatura i ima dovoljno svetlosti. Sa starenjem biljke izgledaju kao da se oporavljaju, medjutim, one su i dalje zaražene što utiče na smanjenje prinosa. Nekada se može desiti da dodje do pojave nekroze u vidu nekrotičnih crtica i pega i izumiranja tkiva biljaka, što zavisi od soja virusa.

Suzbijanje:

  • Primena preventivnih mera je obavezna,
  • Za setvu koristiti dezinfikovano seme (dezinfekcija se postiže potapanjem semena u 2 % rastvor sone kiseline (HCl) u trajanju od 24 časa ili izlaganja semena dejstvu temperatura od 82-85 0C u trajanju od 24 časa,
  • Gajenje otpornih sorti i hibrida paradajza,
  • Paradajz gajiti u plodoredu i plodosmeni,
  • Dezinfikovan supstrat, dezinfikovan pribor za rad, alat (10% rastvor natrijum-trifosfata (Na3PO4),
  • Ne pušiti tokom nege rasada, ruke obavezno prati sapunom,
  • Obolele biljke čupati, iznositi i spaljivati,
  • Paradajz ne gajiti na površinama gde su gajeni duvan, krompir, paprika, kao i drugi domaćini ovog virusa. Najbolje je zemljište gde se ranijih godina gajio kukuruz i pšenica.

Pretraži tekstove...

RizVN Login