foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Zbog širenja bakterija sprovodnim sistemom biljaka dolazi do pojave   uvelosti pojedinih delova biljaka ili cele biljke. Osim uvelosti dolazi do pojave pegavosti lišča, a tipičan simptom je na plodovima gde se formiraju mrke pege sa beličastim oreolom zbog čega je simptom dobio naziv „ptičje oko”.

Na stablu, granama, peteljkama lista javljaju se pege, tkivo puca u okviru pega i dolazi do pojave rana što je takodje tipičan znak bolesti po čemu je bolest i dobila ime „rak paradajza” .

Suzbijanje:

  • Primena preventivnih mera je obavezna,
  • Gajenje otpornih sorti,
  • Obavezan plodored, u intervalu 3-5 godina,
  • Upotreba zdravog deklarisanog semena,
  • Dezinfekcija zemljišta za proizvodnju rasada,
  • Uklanjanje biljnih ostataka i njihovo spaljivanje,
  • Navodnjavanje natapanjem u brazde,
  • Regulacija vlažnosti vazduha i temperature uz stalno provetravanje,
  • Preventivna primena preparata na bazi bakra: Bakarni kreč, Bakarni kreč super, Plavi kamen, Kupragrin, Blauvit, Bakrocid, Bordovska čorba, Cuproxat, Blauvit tečni, Nordox, Bakarblau, Cuprablau Z, Bakarni oksihlorid i dr.

Pretraži tekstove...

RizVN Login