foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________


Žilogriz (Capnodis tenebrionis) i šiljokrilac (Perotis lugubris)

Žilogriz je poznata štetočina ...

Opširnije ...

Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Mediteranskom regionu privlači nova i veoma opasna štetočina paradajza, čiji je latinski naziv Tuta absoluta...

Opširnije ...

Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Moljac krompira je štetočina toplih i sušnih predela ...

Opširnije ...

Erwinia amylovora

E. amylovora je izraziti polifag, pripada multivorama Spektar domaćina bakterije, do sada, obuhvata 193 vrste iz 39 rodova i 4 familije

Opširnije ...

Većina vinogradara prilikom tretiranja vinove loze u cilju suzbijanja bolesti tipa plamenjače i crne pegavosti primenjuje gotove kombinacije preparata na bazi bakra (Bordovska čorba, Bakarni kreč, Bakrocid, Bakarni oksihlorid,Bakarblau,Cuproxat,Funguran-OH,Kupragrin i dr.). Medjutim, dobar deo proizvodjača koristi Plavi kamen, kao jeftinije rešenje, i sami pripremaju Bordovsku čorbu za tretiranje kako vinograda, tako i ostalih  gajenih biljaka.

Kako bi proizvodjači što efikasnije pripremili Bordovsku čorbu za tretiranje,   ne samo vinove loze, već i drugih voćarskih i povrtarskih kultura, ovom prilikom dajemo recepturu za ispravno i kvalitetno pripremanje Bordovske čorbe korišćenjem Plavog kamena i gašenog, odnosno, negašenog kreča. 

Priprema 2 % Bordovske čorbe:             

Na 100 litara vode dodati 2 kg. Plavog kamena i 2,4 kg. gašenog kreča ili 0,8 kg. negašenog (živog) kreča, ili 0,95 kg. hidratiziranog kreča u prahu, koji se mora prethodno ugasiti.

Plavi kamen staviti u gazu i potopiti uveče u 50 litara vode i ostaviti da prenoći kako bi se u potpunosti rastopio. Najbolje je koristiti Plavi kamen u kristalu jer je najčistiji.

Koristiti plastičnu ili drvenu burad za pripremu čorbe, jer metalna pod dejstvom bakra može korodirati.

Drugog dana kreč staviti u drugih 50 litara vode i ostaviti da se dobro rastvori.

Rastvor Plavog kamena sipati u rastvor kreča.

Priprema 1 % Bordovske čorbe:            

Na 100 litara vode dodati 1 kg. Plavog kamena i 1,2 kg. gašenog kreča ili 0,4 kg. negašenog (živog) kreča ili 0,55 kg. hidratiziranog kreča u prahu.

Ako se tako pripremljena Bordovska čorba koristi za tretiranje gajene kulture i ostane odredjena količina neupotrebljenog sredstva, ostatak čorbe se čuva tako što se doda 1 litra mleka ili l0 dkg. šećera kako pripremljeno sredstvo ne bi izgubilo efikasnost. U tom slučaju Bordovska čorba se može održati i do 14 dana.

Na taj način dobijamo Bordovsku čorbu koja je modre boje. Sa pravilnim odnosom Plavog kamena i kreča napravljena Bodovska čorba je neutralne reakcije, koja u zaštiti gajene kulture daje najbolje rezultate.

Ako se doda malo kreča Bordovska čorba je kisele reakcije i može doći do fitotoksičnosti na vinovoj lozi (ožegotina). Ukoliko se doda više kreča Bordovska čorba je alkalne reakcije i oslabljeno je njeno delovanje.

Ne preporučuje se primena samo Plavog kamena, kao što to rade neki vinogradari, jer na gajenim kulturama ovo sredstvo može izazvati različita oštećenja, to jest fitotoksičnost.

Ukoliko se koriste bakarna sredstva tokom vegetacije (naročito na jabučastim voćkama zbog pojave Erwinia amylovora, koja izaziva bakterioznu plamenjaču jabuke, kruške, dunje i mušmule) treba smanjiti koncentraciju, jer ukoliko se primenjuju u koncentraciji koja se inače koristi u periodu pred početak vegetacije za tzv. plavo prskanje može doći do pojave oštećenja na voćnim vrstama.

              

              

Pretraži tekstove...

RizVN Login