foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________


Žilogriz (Capnodis tenebrionis) i šiljokrilac (Perotis lugubris)

Žilogriz je poznata štetočina ...

Opširnije ...

Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Mediteranskom regionu privlači nova i veoma opasna štetočina paradajza, čiji je latinski naziv Tuta absoluta...

Opširnije ...

Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Moljac krompira je štetočina toplih i sušnih predela ...

Opširnije ...

Erwinia amylovora

E. amylovora je izraziti polifag, pripada multivorama Spektar domaćina bakterije, do sada, obuhvata 193 vrste iz 39 rodova i 4 familije

Opširnije ...

Simptomi bolesti: Rano u proleće, mogu biti inficirani mladi pupoljci koji potamne i osuše se. S proleća kada je vreme vlažno na lišću se može uočiti veća vodenasta pega koja nekrotira i sasuši se. Na lastarima siva trulež izaziva izbeljavanje kore. Najznačajniji su simptomi na bobicama koje su pokrivene sivom plesni.

Ciklus razvoja: Parazit prezimljava u obliku sklerocija  u kori zaraženih lastara. S proleća, kada su obilne kišne padavine,  konidije se razvijaju  iz sklerocija i dolazi do zaraze lastara i grozdića koji uglavnom propadaju  Veći procenat šećera u zrnu  izaziva jaču pojavu bolesti, zbog toga je faza šarka posebno osetljiva.

Štetnost: Pojava simptoma rano u proleće na pupoljcima i lastarima dovodi do njihovog potpunog uništenja. Ipak najveće štete ovaj parazit pričinjava na bobicama, što utiče na smanjeni prinos i kvalitet groždja i slabijeg kvalitata vina.

Suzbijanje: Kritične fenološke faze za suzbijanje sive truleži (Botrytis cinereae) kada bi trebalo primeniti fungicide jesu:

-          pri kraju faze cvetanja i zametanja bobica,

-          kada se bobice počnu dodirivati,

-          u fazi šarka (početak zrenja),

-          3-4 nedelje pred berbu groždja.

Od preparata za suzbijanje sive truleži mogu se primeniti: Cantus (1-1,2 kg/ha), Teldor 500-EC (0,1 %), Switch 62,5-WG (0,6/0,8 kg /ha), Folicur EM 50-WP (0,25 %), Ronilan DF (1kg/ha), Mythos, Botrystock (2,5 l/ha), Dional 500-SC (1 l/ha), Sumileks 50-FL, Bevemilex (1 l/ ha), Pehar (2 l/ha), Pyrus 400-SC (2.5 l/ha) i dr.

Pretraži tekstove...

RizVN Login