foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________


Žilogriz (Capnodis tenebrionis) i šiljokrilac (Perotis lugubris)

Žilogriz je poznata štetočina ...

Opširnije ...

Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Mediteranskom regionu privlači nova i veoma opasna štetočina paradajza, čiji je latinski naziv Tuta absoluta...

Opširnije ...

Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Moljac krompira je štetočina toplih i sušnih predela ...

Opširnije ...

Erwinia amylovora

E. amylovora je izraziti polifag, pripada multivorama Spektar domaćina bakterije, do sada, obuhvata 193 vrste iz 39 rodova i 4 familije

Opširnije ...

Prašna krastavost krompira (Spongospora subterranea)

Prašna krastavost krompira utiče na smanjenje kvaliteta krtola, ali ne i na smanjenje prinosa. Parazit preferira krupnije krtole i krtole sa tanjom korom. Prvenstveno pričinjava štete na krtolama krompira, a manje na stolonama i korenu. Patogen prodire kroz lenticele, okca ili povrede. Najpre se javljaju mrki plikovi, potom se pokožica na tom mestu suši i puca te pukotina dobija zvezdast oblik. Plikovi su ispunjeni praškastom masom mrkih spora. Osim na krompiru može parazitirati i druge vrste iz porodice Solanaceae (paradajz).

Patogen se prenosi zaraženim krtolama ili zemljom u kojoj se nalaze trajne spore, koje mogu da prežive u zemljištu i do šest godina. Pojavi i razvoju prašne krastavosti pogoduju kisela i teža zemljišta.

Mere zaštite: Hemijskim merama ovaj parazit se ne može suzbiti. Zbog toga, u ovom periodu preporučujemo proizvodjačima da vrše preglede magacinskog prostora i obavezo uklanjaju oštetežene krtole. Ove krtole treba uništiti, ne davati stoci za ishranu jer su spore vitalne i preko stajnjaka može doći do inficiranja zemljišta.  Kako se bliži vreme naklijavanja krtola i njihove sadnje, ovako štećene krtole krompira ne treba koristiti za sadnju, a prilikom sadnje izbegavati vlažna i kisela zemljišta. Obavezan je petogodišnji plodored.

Sponogospora subterraneaSponogospora subterranea

Sl.1. Prašna krastavost krompira (Spongospora subterranea)

Bakterijska trulež krompira (Erwinia carotovora subsp.caratovorum)

Na obolelim krtolama pojavljuje se crno meko tkivo. jer patogen luči pektinske enzime koji razlažu tkivo, posebno srednju lamelu, pa dolazi do raspadanja krtola ili tkiva korena. Parazit proizvodi i enzim za razlaganje celuloze ali znatno manje od pektinskih enzima pa dolazi do omekšavanja tkiva koja se udubljuju ili kako se u stručnoj literaturi navodi pojavljuju se “krateri”. Inficirane biljke zaostaju u porastu, venu i postaju žute. Biljke krompira često uginjavaju pogotovo ako je infekcija izvršena sa matične krtole i prešla na koren ili male krtole. Cima se lako vadi iz zemje ako su koreni oštećeni. Ako se javi samo E. carotovora nema neprijatnog mirisa u zemlji niti u skladištima ali razvićem sekundarnih patogena,  kao što su neke bakterije, zatim Fusarium spp. pojavljuje se neprijatan miris. U slučaju masovnije pojave, polje krompira oseća se po mirisu raspalih krtola.

Mere zaštite: Obolele krtole odstraniti iz skladišnog prostora i obavezno uništiti, ne saditi ih.Temperatura u skadištu mora biti ispod 8°C. Redovno provetravanje skladišnog prostora. Provera zdravstvenog stanja krtola, posebno ako se čuvaju u vrećama, jer se bolest širi kontaktom. Za pranje krtola pre stavljanja u promet, koristiti  čistu vode i kontejnere.Erwinia carotovora subsp.caratovorum 1

Erwinia carotovora subsp.caratovorumSl.2. Bakterijska trulež krompira (Erwinia carotovora subsp.caratovorum)

Suva trulež krtola krompira (Fusarium sp.)

Na mestima gde su krtole povređene, javljaju se sitne mrke zone. Infekcija se širi, tkivo iznad pega postaje vlažno i smežurava se, vrlo često u vidu koncentričnih krugova. Na tkivu koje je izumrlo javljaju se pustule sa micelijom i sporama gljiva beličaste nijanse. Napadnuti deo krtole je tamne boje, smežuran i postepeno uleže. Obolele krtole se sasušuju, smežuravaju i mumificiraju.Ovaj parazit prouzrokuje velike štete tokom skladištenja krompira. Infekcije se uglavnom ostvaruju u vreme vađenja krtola i pri transportu. Fusarium sp. se naročito brzo razvija sa porastom temperature u skladištu tokom ranog proleća.

Mere zaštite: Smanjiti mogućnost povređivanja krtola prilikom vadnje krompira i njegovog uskladištenja. Prilikom skladiranja krompira obezbediti temperaturu iznad 12 stepeni i dobru ventilaciju kako bi se sprečila povećana vlažnost vazduha u cilju ubrzanog zarastanja povreda na krtolama. Dezinfekcija mehanizacije, skladišta i krtola,. Pravilno zarastanje isečenih krtola, Zaražene krtole treba odstraniti pre sadnje i baciti na smetlište.

Fusarium sp.1Sl.3. Suva trulež krtola krompira (Fusarium sp.)

Plamenjača krtola krompira (Phytophthora infestans)

Na zaraženim krtolama nastaju nepravilne, tamnomrke pege, tkivo na preseku je vodenasto, tamne nijanse i zahvata 5-20 mm u dubinu krtole. Trulež se širi i nakon vadjenja krtola u skladištu. Zaražene krtole obično parazitiraju i neki drugi saprofitni mikroorganizmi koji prouzrokuju trulež neprijatnog mirisa. Krtole se teško čuvaju i obično brzo propadaju.

Mere zaštite: S obzirom na to da zaraženi krompir predstavlja inokulum za dalje širenje bolesti, pre unošenja krtola u skladišni prostor (magacin, podrum…) preporučujemo obavezno uklanjanje obolelih krtola i njihovo uništavanje, kako se infekcioni potencijal ne bi unosio u skladišni prostor, pri čemu bi se zaražavale i zdrave krtole. Preporučuje se provetravanje skladišta i obavezno postavljanje zastora na otvore kako ne bi došlo do ulaska imaga moljca krompira koji bi polagao jaja na krtole u skladištu.

Phytophthora infestans1

Phytophthora infestansSl. 4.5. Zaražene krtole krompira od plamenjače (Phytophthora infestans)

Gangrena krompira (Phoma exigua)

Gangrena krompira se javlja na krtolama krompira tokom zime u skladištima. Najpre dolazi do pojave sitnih ulegnutih, ovalnih pega 1-2 mm veličine, koje tokom razvoja bolesti bivaju utisnute u tkivo krtole. Pege se proširuju i spajaju tako da mogu pokriti čitavu površinu krtole. Obolelo tkivo se suši i lako se prstom može odstraniti, i tom prilikom ostaju samo tragovi u vidu udubljenja. Kada je vlažnost visoka dolazi do pojave beličaste ili sivkastobele micelije.

Mere zaštite: Sadnja zdravih, deklarisanih krtola;Koristiti otpornije sorte krompira tokom sadnje;Izbegavati oštećenje pokožice krtola krompira; Oštećene krtole držati na temperaturama višim od 15 stepeni radi zarastanja rana na pokožici krtola.

Moljac krompora (Phthorimae operculella)

Jedna od češćih pojava jesu oštećenja na krtolama od strane moljca krompira (Phthorimae operculella). Oštećenja su plitko ispod površine krtole, ali mogu prodreti i duboko do unutrašnjosti. Tuneli koje izgrizu su dugi, lako se mogu primetiti i ispunjeni su izmetom gusenice. Po tome se mogu razlikovati od oštećenja od žičara ili grčica, najčešćih zemljišnih štetočina, koje prilikom ishrane ne ostavljaju izmet u unutrašnjosti krtola, a koje su takodje, registrovane na krtolama krompira. Tako oštećene krtole nemaju upotrebnu vrednost,vrlo brzo propadaju i ne preporučuju se za sadnju koja je na pragu.

Mere zaštite: Preporuka proizvodjačima je obavezan zdravstveni pregled skladišnog prostora. Sve oštećene krtole ukloniti iz magacina i odložiti na odgovarajuće mesto. Ne koristiti ih za sadnju jer mogu pričiniti štete u nastupajućoj vegetacionoj sezoni. Potrebno je održavati higijenu u skladištu. Postavljati mrežice na prozorima i otvorima za ventilaciju skladišta čime se sprečava ulaz leptira U poslednje vreme primećuje se tendencija izgradnje hladnjača gde se u kontrolisanim uslovima, pri temperaturi od 4–9 0C čuva krompir, jer se pri temperaturi od 9 0C prekida biološki ciklus razvića moljca krompira. U podrumima i podnim skladištima, ako je moguće, održavati temperaturu do 16 0C,pri kojoj nema piljenja gusenica iz jaja.

Moljac krompira (Phthorimae operculella) 005

Moljac krompira (Phthorimae operculella) 002Sl. 6.7. Moljac krompira (Phthorimae operculella)

Pretraži tekstove...

RizVN Login