foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Moljac paradajza je izuzetno opasna, karantinska i ekonomski značajna štetočina u usevu paradajza, kada može za kratko vreme pričiniti i 100 % štetu na gajenim kulturama. Osim na paradajzu štete pričinjava na krompiru, plavom paradajzu, paprici, duvanu i pasulju, kao i na korovskim biljakama - pomoćnici, daturi i dr.

Prvi put je registrovana 1980. godine u Južnoj Americi, 2006. godine u Španiji, a potom u Italiji, Francuskoj, Grčkoj, Albaniji, Švajcarskoj, Portugaliji, Malti, Maroku, Libiji, Alžiru, 2009. godine u Turskoj, gde su registrovane vrlo velike štete i do 100 %.

Moljac je sivo braon boje dužine oko 6 mm, sa rasponom krila do 10 mm. Mužjaci su tamniji od ženki. Jedna ženka može da položi 250-260 jaja. Moljac ima 10-12 generacija tokom godine.

Reprodukuje se vrlo brzo, ciklus razvoja traje 24 - 38 dana, a zavisi od temperature. Minimalna temperatura za aktivnost je 9 0C. Tek izlegle gusenice - larve su žućkaste boje, dužine oko 0,5 mm. Kada sazrevaju postaju žutozelene. Potpuno odrasla gusenica je oko 9 mm dužine sa ružičastim ledjima i tamnom glavom. Lutke su svetlo smedje, dužine oko 6 mm.

Štete na paradajzu pričinjava larva - gusenica koja se hrani lišćem i stabljikom pri čemu pravi mine - hodnike, a unutar mina može se videti larva. Larva oštećuje i plodove, zrele i zelene. Na tako oštećenim plodovima dolazi do pojave sekundarnih parazita koji utiču na potpuno propadanje plodova koji nemaju nikakvu upotrebnu vrednost.Moljac paradajza (Tuta absoluta) 004Moljac paradajza (Tuta absoluta) 003

Suzbijanje:

  • Pojačan fitosanitarni nadzor nad prometom rasada i plodova,
  • Primena preventivnih mera je obavezna,
  • Veliki je broj biljaka domaćina – štetočina ima sklonost prema paradajzu, ali oštećuje i krompir, plavi paradajz, papriku, duvan, pasulj, zatim korove – pomoćnicu, daturu i dr,
  • Kvalitetna obrada zemljišta, iznošenje i uništavanje zaraženih biljnih ostataka nakon berbe,
  • Ne koristiti i obavezno uklanjati i uništavati ambalažu u kojoj je uvežen plod ili rasad,
  • Koristiti zaštitne mreže, postavljati feromonske, lovne klopke radi praćenja leta insekta,
  • Suzbijanje je vrlo teško i iz razloga što ima veliki broj generacija tokom godine 10-12 generacija, a broj zavisi od temperature,
  • Nema adekvatnog preparata, a zbog sukcesivne berbe povrća ne mogu se uvek primenjivati pesticidi, zbog karence, odnosno ostataka pesticida u hrani. Od hemijskih preparata preporučuju se: Vertimec, Coragen,Avaunt i dr.,
  • Primena bioloških mera borbe - primena parazita, predatora, kao i insekticida biološkog porekla.
RizVN Login