foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Delfini su izvrsni plivači i ronioci u vodi zahvaljujući formi.Čovek je po istoj formi napravio podmornice  koje izuzetno podsećaju na njih. 

Slepi miš živi u pećinama gde je mrak, a izleće noću i hvata insekte. Čoveka je oduvek interesovalo kako se slepi miševi snalaze noću. Slepi miševi šalju ultrazvukove koji se odbijaju od predmeta oni ih primaju i izbegavaju prepreke. Ovo je od posebnog interesa za noćne letove aviona i na istom principu, avioni lete kao i slepi miševi.

Vilin konjic je uvek interesovao čoveka jer je jedini od insekata koji može da lebdi u vazduhu jer svako krilo se kreće nezavisno. Čovek je kopirao formu vilinog konjica, uveo elisu i napravio HELIKOPTER. 

U prirodi primer savladjivanja otpora vazduha ili još većeg vode je oblik gnjurca sa dugim kljunom i formom tela sa kojim brzo prodire u vodu u hvata ribu. Čovek je iskoristio oblik gnjurca i dizajnirao vozove koji prelaze i 300 km na sat, a koriste se u Francuskoj, Japanu i nekim drugim zemljama.

Pakovanje je svakodnevni posao i ono mora da obezbedi čuvanje od spoljnih uslova, da produži život onom što je pakovano i bolji transport. Čovek je uzeo za primer Čauru od na primer svilene bube, slikao i preneo ideju na kartonsko pakovanja jaja.

Tehnika proizvodnje papira bila je u Kini poznata još pre 2000 godina i smatrala se velikom tajnom. Medjutim, Ose prave leća od drveta kojeg preradjuju u pljuvačnim žlezdama koristeći hemikalije. Tek u 18. i 19. veku u Evropi je otkrivena tajna osa i danas se papir koristi od drveta (uglavnom topola) i hemijske reakcije razlaganja drveta. Šta papir u današnjem svetu znači može se zamisliti, a za tajnu proizvodnje treba da zahvalimo osama.

Pretraži tekstove...

RizVN Login