foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Simptomi bolesti: Patogen parazitira sve zeljaste delove voćke. Na licu lista javljaju se sitne, poligonalne, žuto-limunaste pege, 1-2 mm u prečniku. U okviru ovih pega sa naličja lista javljaju se okrugli ili eliptični uredosorusi rdjaste boje. Uredosorusi su najpre pojedinačni, a potom mnogobrojni kada mogu potpuno prekriti naličje lista. Ponekada se na mladarima javljaju rak-ranice.

Ciklus razvoja: Parazit prezimljava u opalom zaraženom lišću teleutosorusima, koje s proleća klijaju i formiraju bazid sa četiri bazidiospore. Nošene vetrom dospevaju na Anemona sp. i na njoj ostvaruju zarazu.  Formirane ecidiospore klijaju,  prodiru kroz stome i inficiraju list šljive. Na obolelom lišću formiraju se uredosorusi sa uredosporama koje vrše infekciju tokom vegetacije voćaka. U našim uslovima parazit se održava i micelijom kada gljiva s proleća formira uredosoruse sa uredosporama koje zaražavaju lišće šljive.

Štetnost: Kada je jaka zaraza može doći do defolijacije, opadanja lišća, već u avgustu mesecu, što može izazvati retrovegetaciju. Ova pojava iscrpljuje voćke što dovodi do manje otpornost na niže temperature.

Suzbijanje: Preporučuju se preparati koji se primenjuju za suzbijanju plamenjače šljive: Folpan 50-WP (0,2 %), Captan 50-WP, Kaptan 48-SC, Venturin  (0,2– 0,3 %), Mankogal – 80, Dithane M-45,  Dithane M-70 (0,2 – 0,25 %) i dr.

Pretraži tekstove...

RizVN Login