foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Simptomi bolesti: Ovaj parazit se razvija samo na lišću šljive. Pege su kružne i eliptične, nejasnih ivica, žućkaste boje i različite veličine od nekoliko milimetara do 1,5 cm. Postepeno postaju žuto-narandžaste da bi na kraju bile crveno-narandžaste. Tkivo u okviru pega vremenom postaje ispupčeno sa lica lista, a sa naličja udubljeno. Jače zaražen list se suši i biljka izgleda kao da je vatrom spaljena

Ciklus razvoja: Parazit prezimljava u opalom lišću. S proleća, nakon kiše, dolazi do izbacivanja askospora kroz otvor na vrhu peritecije. Vazdušna struja ih raznosi i kada padnu na list šljive u kapi vode proklijaju i ostvaruju infekciju.

Plamenjaca sljive (Polystigma rubrum) 001Polystigma rubrum   plamenjaca sljive1

Plamenjaca sljive (Polystigma rubrum) 002Polystigma rubrum  plamenjaca sljive 2

Štetnost: Prevremeno opadanje obolelog lišća smanjuje vitalnost sadnica šljive koje su lošijeg kvaliteta.

Suzbijanje: Preporučuje se sakupljanje i uništavanje opalog lišća čime se smanjuje infekcioni potencijal. Od fungicida mogu se primeniti:  Capi (0,2-0,3 %), Folpan 50-WP (0,2 %), Captan 50-WP, Kaptan 48-SC, Venturin  (0,2 – 0,3 % početkom listanja kada se očekuje veći infekcioni potncijal patogena i povoljni uslovi za širenje oboljenja ili tokom maja i juna meseca kada je manji infekcioni potencijal patogena i manje povoljni uslovi za širenje oboljenja), Dithane M-45, Mankogal-80, Bevesan 45-M (0,2-0,25 % preventivnim tretiranjem po pojavi prvih listova) i dr.

Pretraži tekstove...

RizVN Login