foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Simptomi bolesti: Bakterija izaziva izrasline, tumore mahom na mladim granama, mada može zahvatiti i koren, stablo, lišće i plod. Izrasline mogu biti različite veličine (veličine zrna graška do veličine oraha) pojedinačne ili grupisane tako da obuhvate celu granu. Mladji tumori su u početku loptasti, mekani boje kore grančice, a kasnije su naborani, pucaju i postaju plutasti. Unutrašnjost tumora je šuplja.

Ciklusrazvoja: Bakterije su grupisane u šupljinama tumora, odakle se za vreme kiše izlučuju u vidu eksudata i prenose se na sve organe masline sporovdnim sudovima. Moguće su i spoljne infekcije preko ozleda, rana od grada, rana nastalih od poznih prolećnih mrazeva, od jakog vetra, mehaničkih povreda pri berbi masline, preko ožiljaka na stablu nastalih prilikom berbe i dr. Bakterija se razvija pri kišovitom vremenu, na temperaturi od 4 do 38 °C, a najpovoljnija je temperatura od 25-30 °C

Štetnost: Ukoliko je napad bakterije jak dolazi do sušenja grana, a nekada ugine i čitava biljka ukoliko je zaražena kao mlado stablo. Ova bakterija je posebno štetna u rasadnicima, a pojavljuje se ubrzo nakon kalemljenja jer se prenosi kalem grančicama koje su uzete sa zaraženih matičnih stabala. Tumori najpre nastaju na mestu kalemljenja, a kasnije i na susednim tkivima.

Suzbijanje:Preporučuju se preventivne mere zaštite - gajenje otpornih sorti, sorti sa većom otpornošću na niske temperature kao i na traumatske uzroke koje otvaraju put za prodor bakterije. Hemijsku zaštitu treba vršiti pre kiše, nakon olujnih vetrova, mraza, nakon berbe masline i kad dodje do nagle defolijacije malsine zbog nastalih ožiljaka. Preparati na bazi bakra, mogu dati daju dobre rezultate u suzbijanju ove bakterije: Blauvit (0,5-1 %),, Blauvit tečni (0,35-0,4 %) Bakrocid S-25 (1 % ), Bakrocid S-50 (0,5 %), Kupragrin (0,75 %), Cuproxat (0,25-0,35 % ), Bordovska čorba S-20 (1-1,5 %) i dr.

RizVN Login