foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Simptomi bolesti: Na obolelom lišću zapažaju se krupne, svetle hlorotične pege, u okviru kojih se zapaža brašnasta navlaka.

Ciklus razvoja: Patogen tokom vegetacije ima više sekundarnih infekcija. Micelija patogena razvoija se endogeno u biljnom tkivu. Kroz stomine otvore izbija 1-4 konidiofore. Konidije putem vetra dospevaju na zdravo lišće pri čemu dolazi do negovog zaražavanja.

Štetnost: Pepelnica utiče na smanjenu vitalnost biljke, što ima za posledicu slabiji kvalitet voćaka.

Suzbijanje:Preporučuju se agrotehničke i pomotehničke mere suzbijanja. Značajne su mehaničke mere zaštite koje podrazumevaju uklanjanje belih mladara, kao i belih vrhova sa uvijenim i deformisanim lišćem. Preporučuje se primena fungicida, kontaktnih i sistemičnih: Rubigan (0,01-0,02 %), Quadris (0,075 %), Systhane 12 – E (0,015 % - 0,025 %), Akord WG (0,4 kg/ha), Topas 100-EC (0,24-0,4 l/ha), Cabrio top (0,15-0,2 %), Stroby DF (200 gr/ha), Trifmine 30-WP (0,03-0,05), Shavit-F (0,2 %), Folicur 250-EW (0,4 l/ha ), Anvil (0,025 %), Tilt 250-EC (0,01 %), Olymp 10 - EW (0,016 %– 0,02 %), Flamenco (0,35-0,5 l/ha), Tilt 250- EC, Bumper 25-EC, Presing (0,01-0,02 %), Sabithane (0,03-0,035 %), Kossan-WG, Kvašljivi sumpor, Kolosul (0,3-0,5 %),Sumpor prah (15-20 kg/ha), Thiovit Jet 80-WG (5-7 kg/ha) i dr.

RizVN Login