foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Simptomi bolesti: Početni simptomi su iznenadno venjenje lišća tokom vegetacije na pojedinim granama ili na više grana. Lišće postaje tamno-sivo,suši se, ponekad opada, najpre donje a potom i vršno lišće. Kod masline se ne pojavljuje tipičan simptom „crno srce“ gde se prilikom skidanja kore zapaža mrka ili tamna boja. Na obolelim izdancima tokom zime zapaža se masa tamnih makrosklerocija.

Ciklus razvoja: Parazit se u zemljištu održava makrosklerocijama do dve godine. Kada koren osetljivih biljaka dodje u dodir sa mirkosklerocijama, micelijom ili konidijama gljive dolazi do njegovog zaražavanja. Infekcija nastaje kroz rane ili epidermis, koru i endodermis do ksilemskog tkiva. Kada dospe u sprovodno tkivo u njemu se parazit ograničeno razvija. Iz sudovnog tkiva micelija se probija na površinu lista obrazujući duž lisnih nerava konidije sa konidioforama. Kišne kapi spiraju konidije one dolaze na zemljište i tom pirlikom se ostvaruju sekundarne zaraze. Formiranje tila u sporovodnim sudovima je jedna od reakcija biljke domaćina na prisustvo patogena. Neke biljke formiraju i želatinozne materije zbog kojih nastaje tamno obojavanje sprovodnih sudova.

Štetnost: Patogen pričinjava velike ekonomske štete jer dovodi do sušenja dela stabla ili celih stabala, umanjuje se prinos i kvalitet roda.

Suzbijanje:Selekcija voćaka vezana za otpornost još uvek nije dala dobre rezultate. Preporučuje se krčenje i spaljivanje obolelih voćaka

RizVN Login