foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Simptomi bolesti: Krajem proleća na listu se pojavljuju narandžasto-crvene, sitne pege različitog oblika. S naličja lista u okviru ovih pega javljuju se zadebljanja - početni stadijum ecidija. Krajem avgusta i početkom septembra s naličja, na obolelom lišću, ecidije su u vidu rogljastih izraštaja dugih 2-5 mm. Na granama može doći do pucanja i brazdanja kore i pojave rak rana koje ne zarašćuju, a u njima se formiraju ecidije.

Ciklus razvoja: Tokom zime parazit prezimljava u granama i grančicama kleke Juniperus spp., na kojoj s proleća dolazi do pojave teleutosorusa iz kojih u uslovima vlažnog vremena, nakon bubrenja, dolazi do oslobadjanja teleutosorusa. Njihovim klijanjem formiraju se bazidi sa bazidiosporama koje nošene vetrom padaju na list kruške gde proklijaju i vrše infekciju.

Rdja kruske (Gymnosporangium sabinae) 001

Štetnost: Ukoliko je jača pojava obe bolesti u rasadničarskoj proizvodnji kruške može doći do nepravilnog formiranja krune.

Suzbijanje: Jedna od mera koja se preporučuje jeste uklanjanje i uništavanje kleke Juniperus spp. Od hemijskih preparata mogu se primeniti isti fungicidi koji se, inače, primenjuju u suzbijanju čadjave krastavosti i lisne pegavosti kruške: Bakarni oksihlorid -50, Bakrocid S-50, Kupragrin (0,75 %,Captan 50 - WP, Kaptan 48-SC, Merpan 50-WP Venturin (0,2 – 0,3 %), Antracol WP-70 (0,2 %), Dithane M-45, Bevesan 45-M, Mankogal – 80 (0,2 – 0,25 %), Delan SC-75 (0,05 %), Polyram DF (0,2 %), Score 250-EC, Hemokonazol 250-EC (0,013 %) i dr.

Pretraži tekstove...

RizVN Login