foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Simptomi bolesti:  Na kori grana i stabla javljaju se ugnute pege, koje se sporo šire zahvatajući nove delove kore. Ta obolela mesta pocrne, raspadaju se pri čemu se stvaraju duboke rane koje su oivičene izraslinama. Rakrane su otkrivene, po obodu sa kružno poredjanim izraslinama ili pokrivene potpuno prekrivene izraslinama. Obolele voćke se suše. Kod jabuke se javljaju obadva tipa oboljenja, dok kod kruške pretežno drugi tip promena.

Ciklus razvoja: Gljiva prezimljava u rak rana na letorastima i granama gde formira askospore i konidije. Ako je visoka vlažnost konidije se formiraju tokom cele, najobilnije u septembru, a rasejavaju se kišnim kapima. Značajnije infekcije se obavljaju  u jesen nakon opadanja lišća, na mestu odvajanja lista od mladara. U proleće zaraze se ostvaruju preko pukotina koje nastaju pri probijanju pupoljka.

Štetnost; Jača pojava ovog oboljenja može prouzrokovati sušenje biljaka.

Suzbijanje: Mehaničke mere imaju značajnu ulogu u smanjenju potencijala parazita. Uklanjanje rak rana, njihovo spaljivanje, uz obaveznu dezinfekciju preseka je vrlo bitna mera. Gajenje otpornih sorti, takodje, daje uspeha u suzbijanje ovog parazita. Fungicide treba primenjivati čim počne opadanje lišća preparatima na bazi bakra: Bordovska čorba S-20, Bordovska čorba WP-20, Kuprablau - WP (1-1,5 % u mirovanju ili početkom vegetacije do pucanja pupoljaka,  Plavi kamen  (1,5-2 %, premazivanjem rana) i  dr.

Pretraži tekstove...

RizVN Login