foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Simptomi bolesti; Parazit se razvija na svim zeljastim delovima voćaka. Do infekcije dolazi odmah nakon pojave lista iz pupoljka. Na lišću i lisnim dršakama  pojavljuju se svetlosmedje i maslinasto mrke, okruglaste pege sa tipičnom prevlakom na licu lista. Mlado lišće ukoliko je inficirano u ranijoj fazi deformiše se, uvija, kršlja i prevremeno opada. Ukoliko su zaraze kasnije  dolazi do pojave jasno oivičenih mrkozelenih pega. U okviru ovih pega obrazuje se sloj plute ispod  zaraženog mesta, parazitirano lisno tkivo se sasušuje, ispupči, odvaja se  i otpada.

Ciklus razvoja: Parazit prezimljava u izumrlom lišću na površini zemlje, a u svom razvoju ima dve faze – parazitnu i saprofitnu. Parazitna faza počinje klijanjem askospora koje nošene vetrom (na udaljenosti do 100 metara) i u uslovima dužeg vlaženja lišča prouzrokuju infekciju - primarna infekcija. Tokom godine dolazi do sekundarnih infekcija  koje su ograničene, najčešće se šire kišom u okviru voćke ili u njenoj blizini, a mogu da traju do kraja vegetacije. Sa opadanjem i izumiranjem lišča u jesen prestaje parazitna i počinje saprofitna faza  razvoja parazita.

Venturia Naequalis   Cadjava Pegavost Lisca I Krastavost Plodova Jabuke

 

Štetnost: Ova bolest spada medju najopasnije bolesti jabučastog voća. Ukoliko dodje do ranijeg opadanja lišča dolazi do retrovegetacije, ponovnog listanja, a samim tim i slabijeg formiranja cvetnih pupoljaka. Sadnice su slabijeg porasta i lošijeg kvaliteta. 

Suzbijanje: Čađavu krastavosti potrebno je suzbijati preventivno, pre pojave prvih simptoma. Za sprečavanje primarnih zaraza potrebno je izvesti tretiranje u fazi mirovanja (pre kretanja vegetacije do pojave prvih listića „mišje uši”) preparatima na bazi bakra Blauvit  (0,7 % u fazi mirovanja), Bakrocid S - 25, Bakarni oksihlorid - 50 (1 %), Bakrocid S-50, Bakarni kreč-50 (0,5-0,75 %),  Cuproxat (0,4 – 0,45 % tretiranjem do faze „mišjih ušiju” razvoja faze cvetnih pupolaka ili 0,5-0,6 % tretiranjem do faze „mišjih ušiju” razvoja faze lisnih pupolaka), Kuprablau (1-1,5 %),  Kupragrin (0,5 – 0,75 %). Tokom godine mogu se primeniti kontaktni i sistemični preparati: Caiman, Prevent  (2-2,5 kg/ha), Akord Plus (2 kg/ha), Dakoflo 720-SC ( 2 l/ha),  Captan 50-WP, Kaptan 48-SC, Venturin – SC (0,2 – 0,3 %), Polyram–DF (0,2 %),  Antracol WP-70 (0,2 %), Dithane M-45,  Dithane DG Neotec, Mankogal – 80 (0,2 – 0,25 %), Delan 700- WG (0,05 %), Chorus 75-WG (200 gr/ha ili 2 gr/10 litara vode), Score  250-EC  (0,003 - 0,015 %),  Stroby DF (2 gr/10 litara vode, ili 200 gr/ha tokom trajanja perioda primarnih infekcija), Zato (1 gr/10 litara vode tokom trajanja primarnih infekcija ili 1,5 gr/10 litara vode za kurativno tretiranje do 72 časa posle ostvarivanja uslova  za askosporne zaraze), Systhane - MZ (0,2 % u periodu ostvarenja primarnih infekcija ili 0,3 % u periodu ostvarenja sekundarnih infekcija), Clarinet (0,1-0,15 %), Systhane 12 - E (0,025 % u periodu ostvarenja primarnih infekcija do faze obrazovanja plodova ili 0,025 - 0,035 % u periodu ostvarenja sekundarnih infekcija),  Punch 40-EC (0,005 %),  Olymp 10-EW (0,024 %), Rubigan (0,03 - 0,04 %), Topas 100-EC (0,025 %),  Anvil (0,05 %), Folicur EM 50-WP (0,075 % ili 1,2 kg/ha) i dr.

Pretraži tekstove...

RizVN Login