foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Leskova grinja – Eriophyes avellanae

Osobine štetočine: Leskova grinja ima 5 generacija godišnje. Prezimljava u nabubrelim, okruglastim pupoljcima U proleće ih napustaju i sele se na osnove novo nastalih pupoljaka. Seoba grinja se vrši u dva navrata, prvi put od marta do maja i drugi put u septembru i oktobru. Napadnuti pupoljci počinju da bubre već u avgustu, a neke od grinja ih napuštaju već u jesen i presele se još na zdrave pupoljke koji, takodje, nabubre i u njima grinje prezime.

Opširnije: Leskova  grinja – Eriophyes avellanae  .

Pretraži tekstove...

RizVN Login