foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Osobine štetočine:Prezimljava imago koji se pojavljuje s proleća kada počinje vegetacija vinove loze. Hrani se najpre pupoljcima, a potom i lišćem loze na kome pravi duguljaste uske grizotine. Nakon kopulacije ženka pregriza peteljku lista koji vene a potom nogama uvija list u obliku cigare. Unutra lista ženka polaže jaja. Larve neko vreme žive unutar cigare potom izlaze iz nje i odlaze u zemlju.

Simptomi: Prisustvo ove štetočine se vrlo lako primećuje. Dolazi do pojave uvijanja lišća u vidu cigare, koje su najpre zelene boje, a potom postaju smedje. Ovakvo lišće visi na lastarima vinove loze. Unutar cagara nalazi se jaja, larve ili imago cigaraša.

Cigaras (Byctiscus betulae)

Simptomi: Prisustvo ove štetočine se vrlo lako primećuje. Dolazi do pojave uvijanja lišća u vidu cigare, koje su najpre zelene boje, a potom postaju smedje. Ovakvo lišće visi na lastarima vinove loze. Unutar cagara nalazi se jaja, larve ili imago cigaraša.

Suzbijanje: Preporučuje se mehaničko uklanjanje cigara koje vise na lastarima vinove loze. Od insekticida mogu se primeniti: Mospilan 20-SP (0,025 %), Fury 10-EC (0,01 - 0,015 %), Fastac 10-SC ( 0,012 - 0,015 %), Decis 2,5-EC (0,05 - 0,07 %), Cipkord 20-EC (0,2 - 0,3 %), Talstar 10-EC (0,02 - 0,05 %), Lannate-90 (0,045 - 0,55 %). Lannate 25-WP (0,15 - 0,2 %) i dr.

Pretraži tekstove...

RizVN Login