foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Simptomi bolesti: Oboleli lastari u fazi zdrvenjavanja su sive do sivo bele boje, tanji od zdravijih lastara, u njima se nalazi veliki broj crnih tačkica koji plitko probijaju na površinu, a kora se sa njih lako skida. Na  zelenim lastarima uočavaju se upale pege crno-smedje sa tamnijim rubom, okrugle ili ovalne. Pege se mogu spajati  pa može biti zahvaćen i veći deo lastara. Obično su zahvaćene samo niže internodije. Na lišću se zapažaju crne, okrugle ili uglaste pege oivičene žutim oreolom. Peteljka lista je deformisana, raspukla i rupičava. Oboleli listovi rano požute.

Ciklus razvoja: Gljiva prezimljava na čokotu ili u opalom lišću. Zimi se gljiva širi dublje i postepeno zahvata koru letorasta potpuno ili delimično. U okviru toga razvijaju se piknidi u vidu crnih tačkica  koje izbijaju na površinu. U proleće kada je vreme vlažno piknidi nabubre i iz njih izlazi sluz, spore tipa A - okruglaste, produžene spore, jedino sposobne za infekciju  i tipa B - srpaste.

Štetnost: U poslednje vreme, vrlo je raširen i izuzetno štetan parazit. Razlog leži  u činjenici što je intenzivnija primena oganskih fungicida u odnosu na bakarne, veći  intervali tretiranja protiv plamenjače, zbijenost čokota, prevelika količina primenjenih djubriva i preopterećenost čokota grozdovimaKako su na lastarima mahom zahvećene donje internodije, na napadnutim čokotima su uništena  donja okca, pa je rezidba u  tom slučaju otežana.

Suzbijanje: Primenom preparata za suzbijanje plamenjače mogu se postići dobri rezultati i u suzbijanju crne pegavosti. Prilikom suzbijanja ovog parazita treba primenjivati sve raspoložive mere zaštite, jer su različiti putevi prenošenja ovog patogena – rezidbom, loznim kalemovima, štetnim insektima-grinjama. Zimska rezidba je vrlo značajna jer se time uklanjaju oboleli lastari i smanjuje se potencijal parazita. Ove lastare treba izneti i spaliti. Pred kretanje vegetacije preporučuje se primena preparata na bazi bakra: Blauvit (0,5-1 %),, Blauvit tečni (0,35-0,4 %) Bakrocid S-25 (1 % ), Bakrocid  S-50 (0,5 %), Kupragrin (0,75 %), Cuproxat (0,25-0,35 % ), Bordovska čorba S-20 (1-1,5 %) i dr. Tokom vegetacije preporučuje se primena preparata: Mikal 75-WP (0,3-0,4 %), Mikal fhash, Winner, FanticalWP (0,3-0,4 %), Bevesan 45-M, Mankogal - 80 (0,2-0,25 %), Polyram DF (0,2 %) i dr.

Pretraži tekstove...

RizVN Login