foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Korovske biljke su osnovni izvor zaraza. Tripsi (Trips tabaci - duvanov trips) su vektori - prenosioci virusa. Jednom zaraženi trips do kraja svoga života je prenosilac zaraze.

Kod obolelih biljaka nekada dolazi do pojave zadebljanja nerava na mladom lišću na kome se mogu pojaviti nekrotične prstenaste pege. Mlado zaraženo lišće se uvija naviše ili naniže i postaje krto. Stablo se savija i skraćuje, tako da biljka dobija žbunast izgled i uvenuće na vrhu.

Tipična promena obolelih biljaka je bronzana boja koja se javlja u osnovi naličja lista, a potom se širi po čitavoj liski.Na plodovima dolazi do pojave žutih, bledocrvenih ili belih zona oivičenih koncentričnim krugovima, koji u zavisnosti od soja virusa nekada mogu biti nekrotični.Virus bronzavosti paradajza   Tomato spotted wilt virus 001Virus bronzavosti paradajza   Tomato spotted wilt virus 002

Suzbijanje:

  • Primena preventivnih mera je obavezna,
  • Gajiti otporne sorte i hibride paradajza,
  • Paradajz gajiti u plodoredu i plodosmeni,
  • Obavezno suzbijati insekte - tripse koji su vektori virusa,
  • Obolele biljke uklanjati, čupati i spaljivati,
  • Uništavati korovske biljke prenosioce zaraze.

Pretraži tekstove...

RizVN Login