foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Bakterija parazitira sve nadzemne organe biljaka. Na lišću se javljaju sitne, male, vlažne ili uljane pege nepravilnog oblika. Sredina pege dobija mrku boju, a spoljni deo pega ima tamnoljubičasto mrku nijansu. Pege se šire, obolelo tkivo unutar pega se lomi, puca i ispada.

Na stablu se javljaju vlažne, tamnozelene pege, nepravilnog oblika koje izazivaju prstenovanje i sušenje vršnog dela stabla.Na plodovima pege su najpre sitne, zelenkastomrke nijanse. Pege se šire, obolelo tkivo u okviru pega postaje mrko, a u sredini se javljaju zrakaste pukotine koje podsećaju na kraste po čemu je bolest i dobila naziv „krastavost plodova”. Oboleli plodovi se deformišu ili potpuno izumiru.

Suzbijanje:

  • Primena preventivnih mera zaštite je obavezna,
  • Gajenje otpornih sorti,
  • Obavezan plodored,
  • Upotreba zdravog deklarisanog semena,
  • Uklanjanje biljnih ostataka i njihovo spaljivanje,
  • Dezinfekcija zemljišta za proizvodnju rasada,
  • Navodnjavanje natapanjem u brazde,
  • Regulacija vlažnosti vazduha i temperature uz stalno provetravanje,
  • Preventivna primena preparata na bazi bakra: Bakarni kreč, Bakarni kreč super, Plavi kamen, Kupragrin, Blauvit, Bakrocid, Bordovska čorba, Cuproxat, Nordox, Bakarblau, Cuprabalu Z, Bakarni oksihlorid i dr.

Pretraži tekstove...

RizVN Login