foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Opis štetočine: Ova vrsta oštećuje samo jabuku. Telo pepeljaste vaši je sivkasto, ružičasto ili smedje boje, dužine 2,3-2,6 mm. Prekriveno je brašnastom, voštanom izlučevinom. Krilata forma je crna sa sjajnom pegom na sredini abdomena, a pojavljuje se od maja meseca. Štetočina prezimljava u stadijumu jajeta na stablima jabuke.

Opširnije: Pepeljasta brašnasta vaš – Dysaphis plantaginae

Opis štetočine: Glavne biljke domaćini su jabuka i kruška. Ova vrsta ne migrira na druge biljke domaćine. Štetočina ima 11-13 generacija. Beskrilna ženka je svetlo-zelene do žuto-zelene boje, dužine 1,5-2 mm. Krilata forma je slićna beskrilnoj, dužine 2-2,5 mm. Štetočina prezimljava u stadijumu jajeta. Tokom aprila javljaju se larve u kolonijama koje napadaju mlado lišče.

Opširnije: Zelena lisna vaš – Aphis pomi

Pretraži tekstove...

RizVN Login