foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Simptomi bolesti: Patogen  parazitira sve zeljaste delove biljaka. Na obolelim biljkama dolazi do pojave prljavo bele, brašnaste micelijske prevlake.  Bolest se najčešće javlja na mladom lišću, koje se uvija, vrlo često suši i opada. Oboleli lastari  su nerazvijeni, deformisani I prekriveni beličastom micelijskom navlakom parazita.

Opširnije: Pepelnica breskve – Sphaerotheca pannosa var. persicae

Simptomi bolesti: Parazit se razvija na svim zeljastim delovima breskve, najveće štete pričinjava na lišću. Odmah nakon početka vegetacije  na mladom lišću se zapažaju promene u vidu nabora bledo-žute ili bledo-zelene nijanse na licu lista, a sa naličja se uočavaju udubljenja. Lišće se deformiše, uvija i zadeblja. Može biti zahvaćen deo list ili cela liska  što zavisi  od vremena infekcije. Krajem proleća list postaje  ljubičasto-crvenkast  sa sivkastom prevlakom koja se nalazi na licu lista. Obolelo lišće nakon izvesnog vremena opada, a nakon toga dolazi do ponovnog listanja breskve. Zaraženi mladari, takodje, mogu biti zaraženi, kraći su, deblji i izumiru nakon pojave sivkaste  micelijske navlake.

Taphrina deformans

Opširnije: Kovrdžavost lišća breskve – Taphrina deformans

Zelena breskvina vaš – Myzus persicae

Osobine štetočine: Breskvina vaš ima više generacija tokom godine. Beskrilne ženke su duguljasto-ovalne, različite boje, maslinasto-zelene, zelene sa žutim mrljama, slamnato-žute ili crvenkaste boje tela. Na glavi se prisutne dve čeone krvžice. Dužina tela beskrilnih formi je 1,8-2,6 mm, a krilatih 2,0-3,5 mm.

Opširnije: Zelena breskvina vaš – Myzus persicae

Breskvin moljac - Anarsia lineatella

Osobine štetočine: Breskvin moljac ima dve generacije godišnje Imago je sive boje sa crnim prugama koje su nepravilno rasporedjene, sa rasponom krila dušine 11-14 mm. Prezimljava kao larva prvog stupnja učaurena u svilasti kokon u rakljama grana. U maju i junu larva se ubušuje u letoraste, čiji se vrh povija i suši. Nakon završenog ciklusa razvoja larva se uvlači u pukotine kore gde formira kokon i prelazi u lutku. Nakon 10-12 dana izlazi leptir koji u julu mesecu polaže jaja na lišće. Let leptira druge generacije je u avgustu mesecu čije se larve ubušuju u plodove.

Opširnije: Breskvin moljac - Anarsia lineatella

Pretraži tekstove...

RizVN Login