foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Simptomi bolesti: Patogen parazitira sve zeljaste delove vinove loze. Na lišću se zapaža žućkasta uljana pega nepravilnog oblika. U okviru ovih pega list postaje providan. Sa naličja lista u povoljnim uslovima uočava se beličasta micelijska prevlaka. Na kraju pega postaje mrko-smeđa i nekrotira tkivo u okviru pege.Ciklus razvoja:  Parazit prezimljava u obliku oopsora u opalom lišću. Da bi došlo do primarne infekcije na vinovoj lozi, tj. da oospore klijaju u makrokonidiju potrebno je da se ostvare  sledeći uslovi:  da je tri dana uzastopno prosečna dnevna temperatura  10 0C, da je poslednjih 24 sata palo najmanje 10 mm kiše, da su lastari vinove loze dugi 10 cm, a da list ima prečnik 3 cm i da postoji izvor zaraze iz prethodne godine.Konidije koje su obrazovane u beloj micelijskoj prevlaci raznosi vetar i one ostvaruju  sekundarne  infekcije kojih ima više. Pored prisutnog patogena potrebni su sledeći uslovi: da je prisutna vlaga od kiše ili jake rose u trajanju od 4 sata i da je temperatura 12 0C, dok je optimalna temperatura za jaku infekciju 20 0C.

Prve primarne infekcije su mahom vrlo slabe tako da se protiv njih retko kada interveniše hemijskih sredstvima, ili se interveniše samo u žarištima infekcija.  Prva sekundarna infekcija je takodje slaba, a tretiranje se obavlja pre ostvarenja druge sekundarne zaraze. U našim uslovima ona se mahom ostvaruje od 25.maja do 1.juna, kada treba preventivno, pre ostvarene zaraze, primeniti neki od fungicida za suzbijanje parazita prouzrokovača plamenjače.

Plasmopara viticola   plamenjaca vinove loze

Opširnije: Plamenjača vinove loze  - Plasmopara viticola

Simptomi bolesti: Krajem maja na donjem lišću dolazi do pojave žutih pega koje su ograničene nervaturom lista. U zavisnosti od sorte te pege kod belih sorti dobijaju  žuto-smedju, a kod crvenih sorti ljubičasto-crvenu nijansu. Dešava se da su pege nalik onima koje izaziva plamenjača u početnim fazama. Tako obolelo lišće opada pre vremena.

Opširnije: Crvena palež  lišća  - Pseudopeziza tracheiphila

Simptomi bolesti: Patogen parazitira sve zeljaste delove vinove loze. S proleća iz zaraženih okaca razvijaju se „beli mladari“, koji zaostaju u porastu. Imaju skraćene internodije, sitnije listiće  prekrivene belom micelijskom prevlakom i tako čine glavni izvor daljih infekcija. Na obolelom lišću primećuje se beličasto do sivo-pepeljasta micelijska prevlaka. Ispod nje zapažaju se nekrotične nejasno ograničene mrke  pege.

Ciklus razvoja: Parazit prezimljava u obliku micelije izmedju ljuspica zaraženih pupoljaka pri osnovi lasatara, ili u vidu zadebljale micelije na lastarima. Kada je temperatura oko 5 °C (optimalna  25-28 °C) i vlažnost od 25 - 100 %  (optimalna 60-80 %) pepelnica počinje svoju aktivnost,  klijanjem konidija koje se nalaze u konidioforama rasporedjene u nizovima na “belim mladarima”.

Uncinula necator   pepelnica vinove lozeUncinula necator

Opširnije: Pepelnica vinove loze  - Uncinula necator

Pretraži tekstove...

RizVN Login