foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Rovac je insekt dužine do 5 cm, sa izraženim prednjim nogama za kopanje. Larve su slične odraslima ali nešto manje (sl.24.). Praveći hodnike kroz zemlju rovci nailaze na žilice povrtarskih biljaka koje izgrizaju. Oštećene biljke venu i suše se. Mlade larve izgrizaju sitne žilice biljaka, a kad odrastu izgrizaju korenje kojim se hrane. Rovac pregriza koren i korenov vrat biljaka u polju, zatim u plastenicima i staklenicima, ili u toplim lejama gde dospeva stajnjakom. Velike štete su posebno u proizvodnji rasada početkom proleća. Iznošenjem stajnjaka na stalno mesto rovac se prenosi i na otvoreno polje.

Rovac prezimljava kao starija larva. Do juna meseca razvija se imago. Nakon kopulacije na površini zemljišta, i to je jedini period kada je rovac na površini zemljišta, ženka polaže jaja u zemljište. Nakon dve nedelje pojavljuje se larva, koja se posle drugog presvlačenja odvaja i vodi samostalan život do juna naredne godine

Rovac (Gryllotalpa gryllotalpa)

Opširnije: Rovci (Gryllotalpa gryllotalpa)‏

Larve su mlečno bele sa poslednjim segmentom sivozemljaste boje, imaju zgrčeni oblik zato su dobile naziv grčice. Imaju veliku glavu sa snažnim vilicama tamno-smedje boje. To su larve tvrdokrilca gundelja čije se odrasle jedinke pojavljuju početkom proleća, kada imaju period rojenja i parenja. Tada se hrane lišćem voćaka (naročito koštičavog - šljive i trešnje)i drugih lišćara i polažu jaja u zemlju. Iz jaja se pile larve, koje mogu biti dužine oko 6 cm. Stadijum larve traje dve do četiri godine. Za to vreme hrane se semenom i korenom mnogih biljaka, medju kojima i povrtarskim. Krećući se kroz zemljište larve izgrizaju svaki koren na koji naidju. Oštećene biljke venu i sasušuju se.

Ova štetočina ima mogućnost horizontalne migracije - u potrazi za hranom, kao i vertikalne migracije - kada se u sušnim uslovima spušta u dublje i vlažnije slojeve zemljišta. Štete kod povrća su posebno izražene kada se povrtarske kulture gaje na razoranom lucerištu.

Osim običnog gundelja postoji i mali letnji gundelj koji ima slične karakteristike u pogledu načina života i štetama koje pričinjava

.Melolontha melolonthaMelolontha melolontha   majski gundelj

Opširnije: Gundelji (Melolontha melolontha) – larve grčica

Telo je dugo i tanko, žućkaste boje i podseća na komad žice. Odrasli insekti su tamnije boje, duguljastog tela. Kada se prevrnu na ledja skoče i dočekaju se na noge, pa se zato nazivaju skočibube. Odrasli insekti ne pričinjavaju štete na povrtarskim kulturama već samo larve. Larve se kreću kroz zemlju i nailazeći na koren biljaka one ga izgrizaju. Posebno su štetni za mlade biljke rasada, koji se nakon oštećenja sasušuje.Elateridae sp.  zicnjaciSuzbijanje:

  • Plodored je osnovna mera zaštite,
  • Ako se utvrdi najmanje jedna larva žičnjaka obavezna je primena zemljišnih insekticida pre setve, ili sadnje, u redove ili po celoj površini. Od preparata mogu se primeniti: Galition G-5, Pyrinex, Force 1,5 G, Foksim, i dr.

Na području Leskovca u usevima povrtarskih kultura (naročito u kupusu) registrovana je jača pojava crvenog puža golaća (španski  golać Arion lusitanicus).Telo im je izduženo i usko, bez spoljne ljušture, obavijeno samo sluzastim plaštom. Mogu biti različite veličine i boje - sivi, crni, pepeljasti, crveni ”puž golać”.

Javljaju se pretežno na vlažnim mestima. Dan provode u zaklonima, a hrane se početkom večeri i noću. Njihovo prisustvo se otkriva po svetlom tragu koji ostavljaju za sobom. Množe se preko celog leta. Ženka polaže i do 500 jaja iz kojih se za 20 dana pojavljuju novi mladi puževi. Životni ciklus traje od jedne do dve godine.

Uzroci masovnog širenja golaća jesu uvodjenje monokultura, suženje izvora hrane usled korišćenja herbicida, promena strukture zemljišta, preobilno djubrenje, vlažna klima i globalno zagrevanje, raznošenje sinatropnih vrsta golaća.

Aktivno se kreće pri temperaturama 10 -25oC. Krupnije jedinke prelaze veća rastojanja i duže se kreću od sitnijih golaća. Najveća brzina kretanja odraslog golaća je 9 m/h, a na dan proseĉno predje 9.7 m. Dnevno pojede hrane do polovine sopstvene težine, ili 50-100 cm2 lisne površine. Puževi mogu biti vektori razliĉitih biljnih patogena (gljiva, bakterija i virusa).Puz golac (Arion lusitanicus) 001

Opširnije: Crveni puž golać (Arion lusitanicus)

Potkategorije

Pretraži tekstove...

RizVN Login